Returpolicy

Retur och saknas

En reklamationsrätt på 12 månader beviljas från inköpsdatumet.

Diesella ansvarar inte för fel och brister som kan hänföras till felaktig användning, slarvig hantering, överbelastning, otillräckligt underhåll eller förvaring och användning i fuktiga eller våta utrymmen, såvida inte verktyget är särskilt användbart för detta ändamål. Om leveransen visar sig vara bristfällig är köparen skyldig att klaga på detta inom 14 dagar. Om klagomålet inte görs eller köparen klagar för sent förlorar köparen rätten att göra anspråk på defekten.

En returavgift på 10% debiteras såvida det inte finns några klagomål eller reparationer.

 

Vid ALLA reture eller utbyten MÅSTE returnumret begäras från Diesella innan retur kan ske.

Om returpaketet inte har ett returnummer och anledning till reklamation eller retur; en avgift på
250,00 DKK.

 

Köparen ansvarar också för korrekt förpackning av den returnerade artikeln. Om artikeln och / eller förpackningen skadas vid mottagandet kan Diesella också debitera en dekoration på returvaran.

 

Diesella A/S
Marsvej 20
DK-6000 Kolding
Tel.: (+45) 7633 8888
Fax: (+45) 7633 8899
CVR. nr.: DK 66 72 60 10

Danske Bank A/S, 1569-3211112239
S.W.I.F.T: DABADKKK
DK - IBAN DK70 3000 3211112239
EUR - IBAN DK94 3000 3211763744

Vägledning för retur

Vid fall av retur och/eller klagomål måste Diesella A/S alltid kontaktas för överenskommelse om detta.

För att kunna behandla alla fall av ovanstående karaktär snabbt och professionellt måste det finnas ett returnummer på paketet vid ankomst till vårt lager. Returnumret är endast tillgängligt genom att kontakta Diesella per. e-post eller telefon. Kom ihåg att vi måste använda fakturanumret när vi skapar ett returärende.

 

RETURFÖRFARANDE​

1. Returärendet skapas på Diesella och tilldelas ett returnummer
2. Returvaror skickas per. e-post till dig

3. Beställningen för returvaran skrivs ut och bifogas den artikel som ska returneras

 

OBS! Om ett paket (er) utan returnummer tas emot tar behandlingen längre tid. Dessutom tillkommer en returavgift på DKK 250.

I händelse av bristfall eller mindre reparationer uppmanas du också att kontakta oss så att vi snabbt och enkelt kan lösa ärenden till gemensam nytta.

Vi vill betona att ovanstående endast är att ge dig den bästa och snabbaste servicen och supporten.

 

Download vägledning här